Położenie

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2001) Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Dziale Wyżyn Południowopolskich (C), Krainie Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich (1), Okręgu Radomszczańsko-Tomaszowskim (4), Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (2), Okręgu Wzgórz Opoczyńsko-Łopuszańskich (6). Część obrębu Smardzewice położone jest w: Dziale Mazowiecko-Poleskim (E), Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej (3), Podkrainie Radomskiej (b), Okręgu Puszczy Pilickiej (6).

Galeria zdjęć

REZERWAT JAKSONEK

Historia

Kompleksy leśne Nadleśnictwa Smardzewice leżą na terenie zwanym historyczne pod nazwą Puszczy Pilickiej.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Smardzewice prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.