HISTORIA NADLEŚNICTWA HISTORIA NADLEŚNICTWA

HISTORIA

Kompleksy leśne Nadleśnictwa Smardzewice leżą na terenie zwanym historyczne pod nazwą Puszczy Pilickiej.

Cały teren obecnego nadleśnictwa położony na prawym brzegu Pilicy był własnością książęcą przekazaną w 1176 roku na rzecz Zakonu Cystersów w Sulejowie. Przez wieki do Zakonu przyłączano kolejne wsie wraz z przyległymi lasami. W 1815 roku wszystkie posiadłości Zakonu przejął skarb państwa.

W dnich 23-24 czerwca 1410 roku w lasach dzisiejszego obrębu Błogie stacjonował król Władysław Jagiełło wraz ze swoim wojskiem w czasie przygotowań wojennych , które zakończyły się bitwą pod Grunwaldem.

W ciągu wielowiekowej historii obszar obecnego nadleśnictwa wchodził w skład dwóch dużych majątków rolno- leśnych „ Majoratu Łęczno" i „Księstwa Łowickiego".

W okresie zaborów tereny nadleśnictwa były własnością carską.

Były to tereny reprezentacyjnych polowań , a gospodarka leśna była prowadzona tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla bytowania zwierzyny. Do 1918 roku lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Smardzewice należały do Nadleśnictwa Radzice. Na przełomie XIX i XX wieku została przeprowadzona akcja zalesieniowa na dużą skalę. Poprzedzało ją wykupienie i wysiedlenie ludności ze wsi: Tresta Rządowa, Dwór Trzebiatów, Lubianów, Grzymała i Wołkowa, Sługocice, Książ, Giełzów. Do współczesnych czasów pozostały jedynie części niektórych wsi w postaci enklaw śródleśnych, nazw uroczysk, leśniczówek, gajówek. Po odzyskaniu Niepodległości Nadleśnictwo Radzice podzielono na dwa nadleśnictw Błogie i Brudzewice.

Pierwsze prowizoryczne urządzanie lasu przeprowadzono w 1920r.

W roku 1925 z lasów Nadleśnictwa Brudzewice wyodrębniono tereny leśne tworząc samodzielne Nadleśnictwo Smardzewice (dzisiejszy obręb Smardzewice).

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie lasów „Puszczy Pilickiej" prezydent II Rzeczypospolitej brał udział w polowaniach reprezentacyjnych.

W czasie drugiej wojny światowej nadzór nad opisywanymi lasami sprawowali Niemcy. Nie są znane liczby określające wysokość strat wojennych. Wyrąb lasu był dużo wyższy niż przewidywano to w przedwojennych planach. W lasach Nadleśnictwa Smardzewice w 1940 roku stacjonowały oddziały mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala", w latach późniejszych 1943-1944 przemieszczały się przez lasy Puszczy Pilickiej liczne oddziały partyzanckie „Wichra", „Maja", „Bończy".

            W latach powojennych zaszły spore zmiany w stanie posiadania Nadleśnictwa Smardzewice. Przekazano Tomaszowskiej Kopalni Surowców Mineralnych „Biała Góra" około 131 ha powierzchni leśnej oraz 56,92 ha gruntów dla Kampinoskiego Parku Narodowego na Ośrodek Hodowli Zwierząt Rzadkich. W latach 60- tych wylesiono około 301 ha pod projektowany Zbiornik Sulejowski.

            W roku 1972 utworzone zostało Nadleśnictwo Opoczno w skład którego weszły nadleśnictwa: Błogie, Smardzewice, Brudzewice i Opoczno. Z dawnych Nadleśnictw utworzono obręby leśne.

W roku 1992 utworzono Nadleśnictwo Smardzewice z obrębami Błogie i Smardzewice o powierzchni 13760 ha. W 2004 roku powierzchnia Nadleśnictw Smardzewice powiększyła się o 2254,86 ha  gdyż przejęto od Nadleśnictwa Piotrków grunty obrębu Nagórzyce.