Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ogłoszenia o zamówieniach

Informacja o unieważnieniu II postępowania pn.: " Budowa drewnianego  budynku - sali dydaktycznej przy Nadleśnictwie Smardzewice" znajduje się w załączniku poniżej.

 

Ogłoszenie o składaniu ofert na schłodzone tusze jelenia i daniela znajduje się w załączniku poniżej.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: " Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej" znajduje się w załączniku poniżej.

 

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania pn.: " Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej" znajduje się w załączniku poniżej.

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w Postępowaniu pn.:" Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej" znajduje się w załączniku poniżej.

 

Zamawiający zamieszcza informację o zmianie SWZ w Postępowaniu pn.: Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej"

 

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące SWZ w Postępowaniu pn.: " Przebudowa budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej", aktualny przedmiar robót oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamawiający informuje, że termin składania ofert uległ zmianie na dzień 25.08.2021r.

 

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania na budowę drewnianego budynku - sali dydaktycznej przy Nadleśnictwie Smardzewice znajduje się w załączniku poniżej.

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia na budowę drewnianego budynku-sali dydaktycznej przy Nadleśnictwie Smardzewice znajduje się w załączniku poniżej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę budynków gospodarczych na terenie Osady Łowieckiej oraz SWZ wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drewnianego budynku - sali dydaktycznej przy Nadleśnictwie Smardzewice oraz SWZ wraz z załącznikami znajduje się poniżej.