POMNIKI PRZYRODY POMNIKI PRZYRODY

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

W 2015 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 36,5 tys..

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Smardzewice znajduje się 15 pomników przyrody.

W Obrębie Błogie znajduje się 10 pomników przyrody ożywionej, 10 dębów bezszypułkowych,

oraz jeden nieożywionej jest to głaz narzutowy w oddziale 189c.

Na Obrębie Smardzewice są 4 pomniki przyrody ożywionej złożone pojedynczych drzew

składających się z 4 dębów szypułkowych.

 

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa na Obrębie Smardzewice

znajduje się jedna aleja drzew jednogatunkowych uznana za

pomnik przyrody złożona z 9 kasztanowców białych,

położona w gm. Tomaszów Mazowiecki w miejscowości

Kolonia Zawady, oraz pojedynczych drzew składających się

z 26 dębów szypułkowych, 1 lipy drobnolistnej,

1 lipy srebrzystej, 1 wiązu polnego, 2 brzozy brodawkowate,

oraz 1 dębu czerwonego.