OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.


Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki – W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się tylko niewielki fragment tego obszaru w gminie Wolbórz i zajmuje pow. około 79 ha, z tego grunty w zarządzie nadleśnictwa 1,84 ha. Obszar został powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 41/2007 (z dnia 21 sierpnia 2007 r.)

w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki.

Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu - W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Smardzewice znajduje się tylko niewielki fragment tego obszaru w gminie Aleksandrów i zajmuje pow. około 310 ha, z tego grunty w zarządzie nadleśnictwa 5,14 ha.  Obszar został powołany na podstawie Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 8/2009 (z 24 marca 2009 roku) w sprawie ustanowienia Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.