Wydawca treści Wydawca treści

OBIEKTY EDUKACYJNE

Izba edukacyjna

Znajduje się w pomieszczeniu siedziby Nadleśnictwa. Sala wyposażona jest w stalą ekspozycję składającą się z eksponatów flory i fauny naszego regionu, trofea łowieckie oraz narzędzia i urządzenia używane na przestrzeni kilkudziesięciu lat w leśnictwie oraz dokumenty i zdjęcia przedstawiające historie tego regionu, jak również tablice tematyczne z zakresu gospodarki leśnej. W siedzibie Nadleśnictwa dostępna jest również sala ze sprzętem audiowizualnym. Izba pomieścić może ok. 50 celem zwiedzania i 25 osób z którymi można prowadzić zajęcia. 

W izbie znajduje się 5 gablot stojących, 2 podesty drewniane, 11 ram wiszących, 11 gablot wiszących, 4 półki drewniane. Elementem izby jest również miejsce na ognisko, które znajduje się na trasie dojścia z izby edukacyjnej do ścieżki przyrodniczo-leśnej. Miejsce to przeznaczone jest do prowadzenia „zielonej klasy" oraz spotkań leśników z młodzieżą. Może tam przebywać jednorazowo około 50 osób. Znajdują się tam stoły z ławkami, miejsce na ognisko.

 

Ścieżka edukacyjna „Do Żubrów"Ścieżka o charakterze przyrodniczo-leśnym prowadząca do Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Długość ścieżki wynosi 2.7 km i dostosowana jest do ruchu pieszego oraz rowerowego. Początek ścieżki stanowi utwardzony parking na samochody, na trasie ścieżki usytuowane są dwa miejsca postojowe z zadaszeniami, stanowiące miejsce odpoczynku. Znajdują się również tablice tematyczne w ilości 19 sztuk o tematyce leśnej.

 

Ścieżka edukacyjna „Szkolna droga"

Ścieżka o długości około 2.0 km znajdująca się w leśnictwie Swolszewice przeznaczona głównie dla wycieczek szkolnych. Ścieżka zaczyna się i kończy w oddziale 339.

Ścieżka złożona jest z 9 przystanków, w które wpisane są zadania przyrodnicze. Czas na przejście ścieżki razem z wykonaniem zadań zajmuje około 4 godzin. Wykonane na jej trasie zostały dwa zadaszenia oraz kilka przystanków tematycznych.