Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
447257310
447257328

ul. Główna 1a

97-213 Smardzewice

NADLEŚNICZY
Marek Dyśko
447257310
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
Mateusz Grabarz
447257310 w.104
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO DS. ROZWOJU
Marcin Gołębiowski
447257310 w. 114
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwester Zbiciak
447257310 w.111
INŻYNIER NADZORU
Piotr Wosiński
447257310 w.109

PION NADLEŚNICZEGO

Mateusz Grabarz
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO DS. GOSPODARKI LEŚNEJ
Tel.: 447257310
Marcin Gołębiowski
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO DS. ROZWOJU
Tel.: 447257310
Sylwester Zbiciak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tel.: 447257310
Małgorzata Michalska
STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH
Tel.: 447257310 w.107
PIOTR RZOŃCA
KOMENDANT POSTERUNKU STRAŻY LEŚNEJ
Tel.: 447257310 w.115
Piotr Wosiński
INŻYNIER NADZORU
Tel.: 447257310 w 109

PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO DS. GOSPODARKI LEŚNEJ

Dariusz Dziubałtoski
starszy specjalista ds. marketingu i pozyskania
Tel.: 447257310 w. 105
Dominik Miarka
specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 447257310 w. 106
Dorota Kołodziejska
specjalista ds. gospodarki drewnem i ochrony p.poż.
Tel.: 447257310 w. 117
Ewa Polak
specjalista ds. hodowli, nasiennictwa i szkółkarstwa
Tel.: 447257310 w. 113

ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO DS. ROZWOJU

Magdalena Kotowska
SEKRETARZ
Tel.: 447257310 w. 101
Damian Wołoszyn
specjalista ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, łowiectwa i lasów nadzorowanych
Tel.: 447257310 w 113
Ryszard Fijołek
kierownik Leśnego Ośrodka Szkoleniowego " Nagórzyce"
Tel.: 447257320

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Włodarczyk
księgowa
Tel.: 447257310 w.110
Paweł Pecyna
księgowy
Tel.: 447257310 w. 110
Grażyna Olejnik
księgowa
Tel.: 447257310 w. 110
Anna Staniaszek
referent-kasjer
Tel.: 447257310 w. 112
Wioletta Książczak
księgowa
Tel.: 447257310 w. 110

PION KOMENDANTA

Wojciech Paduch
STRAŻNIK LEŚNY
Tel.: 447257310 w.115

PION SEKRETARZA

Izabela Bernaciak
starszy specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej, rolnej, transportu i podatków
Tel.: 447257310 w. 108
Małgorzata Gawryś
specjalista ds. inwestycji i remontów
Tel.: 447257310 w. 108
Tadeusz Wójcik
kierowca
Ewa Barańska
sprzątaczka

PION KIEROWNIKA LEŚNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO " NAGÓRZYCE"

Edyta Wódzka
pokojowa
Emilia Kiendysz
pokojowa