LASY NADLEŚNICTWA LASY NADLEŚNICTWA

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Smardzewice zarządza gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 16246 ha, podzielonymi na dwa obręby leśne: Błogie i Smardzewice oraz 12 leśnictw: Trzebiatów, Małe Końskie, Prucheńsko, Jaksonek, Taraska, Giełzów, Brzustów, Sługocice, Tomaszów, Swolszewice, Dąbrowa, Twarda.

Ochrona przeciwpożarowa

 

Lasy Nadleśnictwa Smardzewice zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego lasu określanej na podstawie częstotliwości występowania pożarów, warunków drzewostanowych i klimatycznych, jak również czynników antropogenicznych.

Nadleśnictwo Smardzewice zaliczone zostało do strefy prognostycznej 6_C.

Mapa zagrożenia pożarowego

Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny (PAD) skąd prowadzony jest monitoring terenów leśnych zlokalizowany jest w Leśnictwie Giełzów.

Kontakt telefoniczny z PAD:

tel. stacjonarny: (44) 754-19-04,  

tel. komórkowy: 536-997-563,

radiotelefon o kryptonimie Łódź 1-27-20.

W okresie letnim tereny Nadleśnictwa ze względu na liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz rekreacyjne są oblegane przez turystów. Wzmożona penetracja terenów leśnych oraz nieostrożność osób przebywających w lesie stanowi jeden z głównych powodów powstania pożarów. Częstą przyczyną powstawania pożarów na terenie Nadleśnictwa jest także wypalanie traw w okresie wiosennym oraz zagrożenie ze strony transportu kolejowego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godz. 900 będzie niższa od 10%.

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu Nadleśnictwo podejmuje corocznie szereg czynności, które mają za zadanie zmniejszyć częstotliwość występowania pożarów tj.:

- odnowienie i uporządkowanie pasów przeciwpożarowych,

- zapewnienie przejezdności dróg pożarowych,

- informowanie oraz edukacja społeczeństwa,

- dyżury pełnione przez upoważnionych pracowników Służby Leśnej,

- patrole przeciwpożarowe zmierzające do wykrywania pożarów i gaszenia ich w zarodku oraz nadzoru nad bezpiecznym zachowaniem osób przebywających w lesie.

 

Pamiętaj, że szkody powodowane przez pożary w lasach są niewymierne.

W razie zauważenia pożaru zawsze informuj odpowiednie służby.
Zadzwoń na 998 lub 112.
Może jesteś jedyną osobą, która widzi zagrożenie.