Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla Lasu

Obecnie za oknami panuje zima.

Wydaje się, że z zakresu hodowli lasu w Nadleśnictwie Smardzewice nie są prowadzone aktualnie żadne prace. Nic jednak bardziej mylnego. Co prawda zima nie jest  okresem intensywnych terenowych prac hodowlanych, ale nie znaczy to, że w tym czasie nic się nie dzieje. Gleba przygotowana jesienią w ramach wyprzedzającegoprzygotowania glebyoczekuje na rozpoczęcie sadzenia.  Tymczasem gromadzi wodę z opadów deszczu oraz rozmarzającego okresami śniegu, będzie jej potrzebować do rozwoju młodego pokolenia lasu.Sadzonki na szkółce leśnej  śnią o wiośnie, kiedy to wreszcie zostaną wysadzone do lasu w ramachodnowień i zalesień.

W biurze Nadleśnictwa trwają natomiast intensywne prace logistyczne, mające na celu zorganizowanie zaopatrzenia w sadzonki określonych leśnictw. Podejmowane są decyzje nt. okresów transportu,   gdzie i skąd, z której  szkółki leśnej, jakie sadzonki mają zostać przeznaczone do sadzenia, a jakie jeszcze mają zostać do dalszej hodowli na szkółce. Ich zadaniem będzie dalszy wzrost i wyprodukowanie dobrego materiału sadzeniowego.  Jednocześnie poszukiwane są w innych Nadleśnictwach sadzonki drzew i krzewów leśnych, których  z różnych przyczyn jest niewystarczająca liczba  na szkółce Nadleśnictwa. Nie jest to proste zadanie, gdyż Nadleśnictwo w tym roku zamierza wysadzić  na powierzchnie leśne ponad milion sztuk sadzonek drzew i krzewów leśnych.

W tym okresie wykonywane są również zabiegi z zakresu Nasiennictwa Leśnego  , co bezpośrednio związane jest z hodowlą lasu. W celu pozyskania nasion zbierane są Szyszki sosnowe  i modrzewiowe.  W zależności od pokrywy śnieżnej, mogą być wykonywane prace z zakresu czyszczeń wczesnych, czyszczeń późnych.

Intensywne terenowe prace hodowlane z zakresu odnowień i zalesień rozpoczną się natychmiast po nastaniu wiosny i rozmarznięciu gleby. Dzieje się to najczęściej w drugiej połowie marca, choć nieraz pogoda pozwala na to dopiero w kwietniu.  Przystępujemy wtedy  się do sadzenia sadzonek, wiosennego przygotowania gleby  czy szkółkowania sadzonek.

Leśnicy wyczekują upragnionej wiosny kiedy to Hodowla lasu i związane z nią prace ruszą pełną parą.

 

Zainteresowanych dalszymi informacjami z zakresu hodowli lasu w naszym Nadleśnictwie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony już w maju br.

Będą  tam informacje o wielkości  wykonanych prac odnowieniowo zalesieniowych, wraz z materiałem fotograficznym ukazującym te prace, a także powierzchnie, na których został zasadzony młody las.