Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Smardzewice znajduje się 16 pomników przyrody. W Obrębie Błogie znajduje się 11 pomników przyrody ożywionej złożone z grupy drzew składających się z 11 dębów bezszypułkowych, oraz jeden nieożywionej jest to głaz narzutowy w oddziale 189c. Na Obrębie Smardzewice są 4 pomniki przyrody ożywionej złożone pojedynczych drzew składających się z 4 dębów szypułkowych.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa na Obrębie Smardzewice znajduje się jedna aleja drzew jednogatunkowych uznana za pomnik przyrody złożona z 9 kasztanowców białych, położona w gm. Tomaszów Mazowiecki w miejscowości Kolonia Zawady, oraz pojedynczych drzew składających się z 26 dębów szypułkowych, 1 lipy drobnolistnej, 1 lipy srebrzystej, 1 wiązu polnego, 2 brzozy brodawkowate, oraz 1 dębu czerwonego.