Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
0447257310
0447257328

ul. Główna 1a

97-213 Smardzewice

NADLEŚNICZY
Marek Dyśko
447257310
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Mateusz Grabarz
447257310 w.104
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwester Zbiciak
447257310 w.111
INŻYNIER NADZORU
Piotr Wosiński
447257310 w.109

PION NADLEŚNICZEGO

Mateusz Grabarz
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
phone-abbreviation: 447257310
Sylwester Zbiciak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
phone-abbreviation: 447257310
Magdalena Kotowska
SEKRETARZ
phone-abbreviation: 447257310
Małgorzata Michalska
STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH
phone-abbreviation: 447257310 w.107
KOMENDANT PIOTR RZOŃCA
POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ
phone-abbreviation: 447257310 w.115, 660-709-184
KIEROWNIK RYSZARD FIJOŁEK
LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY "NAGÓRZYCE"
phone-abbreviation: 447257310 , 600-253-296

PION ZASTĘPCY NADLEŚNICZEGO

Dorota Kołodziejska
specjalista ds. obrotu drewnem, lasów niepaństwowych, ochrony p.poż
phone-abbreviation: 447257310 w.105
Dariusz Dziubałtoski
specjalista ds. pozyskania i marketingu
phone-abbreviation: 447257310 w.105
Ewa Polak w zastępstwie Damian Wołoszyn
specjalista ds. hodowli i nasiennictwa
phone-abbreviation: 447257310 w.113
Dominik Miarka
specjalista ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 447257310 w.106

PION SEKRETARZA

Małgorzata Gawryś w zastępstwie Marcin Gawęda
referent w dziale administracyjnym
phone-abbreviation: 447257310 w. 108
Izabela Bernaciak
specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej, rolnej, transportu i podatków
phone-abbreviation: 447257310 w. 108
Tadeusz Wójcik
kierowca
Ewa Barańska
sprzątaczka

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Włodarczyk
księgowa
phone-abbreviation: 447257310 w.110
Paweł Pecyna
księgowy
phone-abbreviation: 447257310 w. 110
Grażyna Olejnik
księgowa
phone-abbreviation: 447257310 w. 110
Anna Staniaszek
referent-kasjer
phone-abbreviation: 447257310 w. 112
Wioletta Książczak
księgowa
phone-abbreviation: 447257310 w. 110

PION KOMENDANTA

Wojciech Paduch
STRAŻNIK LEŚNY
phone-abbreviation: 447257310 w.115

PION KIEROWNIKA LEŚNEGO OŚRODKA SZKOLENIOWEGO " NAGÓRZYCE"

Edyta Wódzka
pokojowa
Emilia Kiendysz
pokojowa