Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

HISTORIA

Kompleksy leśne Nadleśnictwa Smardzewice leżą na terenie zwanym historyczne pod nazwą Puszczy Pilickiej.

Cały teren obecnego nadleśnictwa położony na prawym brzegu Pilicy był własnością książęcą przekazaną w 1176 roku na rzecz Zakonu Cystersów w Sulejowie. Przez wieki do Zakonu przyłączano kolejne wsie wraz z przyległymi lasami. W 1815 roku wszystkie posiadłości Zakonu przejął skarb państwa.

W dnich 23-24 czerwca 1410 roku w lasach dzisiejszego obrębu Błogie stacjonował król Władysław Jagiełło wraz ze swoim wojskiem w czasie przygotowań wojennych , które zakończyły się bitwą pod Grunwaldem.

W ciągu wielowiekowej historii obszar obecnego nadleśnictwa wchodził w skład dwóch dużych majątków rolno- leśnych „ Majoratu Łęczno" i „Księstwa Łowickiego".

W okresie zaborów tereny nadleśnictwa były własnością carską.

Były to tereny reprezentacyjnych polowań , a gospodarka leśna była prowadzona tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla bytowania zwierzyny. Do 1918 roku lasy dzisiejszego Nadleśnictwa Smardzewice należały do Nadleśnictwa Radzice. Na przełomie XIX i XX wieku została przeprowadzona akcja zalesieniowa na dużą skalę. Poprzedzało ją wykupienie i wysiedlenie ludności ze wsi: Tresta Rządowa, Dwór Trzebiatów, Lubianów, Grzymała i Wołkowa, Sługocice, Książ, Giełzów. Do współczesnych czasów pozostały jedynie części niektórych wsi w postaci enklaw śródleśnych, nazw uroczysk, leśniczówek, gajówek. Po odzyskaniu Niepodległości Nadleśnictwo Radzice podzielono na dwa nadleśnictw Błogie i Brudzewice.

Pierwsze prowizoryczne urządzanie lasu przeprowadzono w 1920r.

W roku 1925 z lasów Nadleśnictwa Brudzewice wyodrębniono tereny leśne tworząc samodzielne Nadleśnictwo Smardzewice (dzisiejszy obręb Smardzewice).

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie lasów „Puszczy Pilickiej" prezydent II Rzeczypospolitej brał udział w polowaniach reprezentacyjnych.

W czasie drugiej wojny światowej nadzór nad opisywanymi lasami sprawowali Niemcy. Nie są znane liczby określające wysokość strat wojennych. Wyrąb lasu był dużo wyższy niż przewidywano to w przedwojennych planach. W lasach Nadleśnictwa Smardzewice w 1940 roku stacjonowały oddziały mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala", w latach późniejszych 1943-1944 przemieszczały się przez lasy Puszczy Pilickiej liczne oddziały partyzanckie „Wichra", „Maja", „Bończy".

            W latach powojennych zaszły spore zmiany w stanie posiadania Nadleśnictwa Smardzewice. Przekazano Tomaszowskiej Kopalni Surowców Mineralnych „Biała Góra" około 131 ha powierzchni leśnej oraz 56,92 ha gruntów dla Kampinoskiego Parku Narodowego na Ośrodek Hodowli Zwierząt Rzadkich. W latach 60- tych wylesiono około 301 ha pod projektowany Zbiornik Sulejowski.

            W roku 1972 utworzone zostało Nadleśnictwo Opoczno w skład którego weszły nadleśnictwa: Błogie, Smardzewice, Brudzewice i Opoczno. Z dawnych Nadleśnictw utworzono obręby leśne.

W roku 1992 utworzono Nadleśnictwo Smardzewice z obrębami Błogie i Smardzewice o powierzchni 13760 ha. W 2004 roku powierzchnia Nadleśnictw Smardzewice powiększyła się o 2254,86 ha  gdyż przejęto od Nadleśnictwa Piotrków grunty obrębu Nagórzyce.