Widok zawartości stron Widok zawartości stron

rajd " Patyczaków"

Nadleśnictwo Smardzewice (RDLP w Łodzi) oraz Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich chętnych na Rajdy „Patyczaków” Nordic Walking. To cykl 8 spacerów pod okiem profesjonalnego instruktora po lasach Nadleśnictwa Smardzewice i nie tylko – zabierzemy Was za każdym razem w inne miejsce, a leśnik zdradzi inną tajemnicę lasu! Chodźcie z nami!

Zapewniamy:

 • przejazd na miejsce spaceru autokarem (chodzić będziemy na terenie Nadleśnictw: Smardzewice, Spała, Opoczno, Piotrków oraz Brzeziny)
 • profesjonalnego instruktora nordic walking i gawędę leśnika
 • możliwość wypożyczenia regulowanych kijków
 • organizację ogniska i gimnastykę rekreacyjną

Co trzeba zrobić?

Zapisać się! Na każdy ze spacerów obowiązują zapisy (osobiście lub e-mailowo: kontakt@mck-tm.pl) oraz wpłata wpisowego w wysokości 15 zł w kasie MCK, pl. Kościuszki 18. Na pierwszy spacer zapisy do 24.03.2021.

Na Rajdy „Patyczaków” zapraszamy szczególnie Seniorów, ale także wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku na łonie natury. Tymi działaniami chcemy Was zmobilizować, promować zdrową i aktywną formę wypoczynku wśród pięknych zakątków lasów środkowej Polski. W obecnej sytuacji nasze spacery to także okazja do bezpiecznego spotkania na łonie natury, ponadpokoleniowej integracji, wyjścia z domu dalej niż do sklepu – zachęcajcie do aktywności swoje Mamy i Babcie, Ojców i Dziadków! Sami też się nie obijajcie ;) dajcie przykład!

Jeżeli nie jesteś objęty kwarantanną – oficjalne komunikaty nie zabraniają wychodzenia na zewnątrz, korzystania z leczniczych właściwości lasów! Nie obawiaj się maszerować z nami! A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia – odpuść, dołączysz do nas następnym razem.

 

 

Osoba do kontaktu:

Izabela Piotrowska - MCK

e-mail: izapio7@wp.pl

Telefon: 44/ 712 23 69, tel. kom. 504 068 149

Szczegółowy plan I Rajdu „Patyczaków” Nordic Walking (27 marca 2021)

 • 08:30 Zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej
 • Od 08:45 do 09:30 Przejazd na miejsce startu Rajdu „Patyczaków”
 • 09:30 – 09:50 Rozgrzewka, przypomnienie prawidłowej techniki marszu
 • Marsz wśród lasów Nadleśnictwa Smardzewice
 • Kilka przystanków urozmaiconych gawędą leśnika o lesie i jego mieszkańcach
 • Konkurs wiedzy o Lasach Państwowych oraz lesie
 • 13:00 Przejazd na miejsce ogniska przy siedzibie Nadleśnictwa Smardzewice
 • 14:00 Integracja rekreacyjna
 • ok. 15:00 Zakończenie spotkania

Nadleśnictwo Smardzewice oraz Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, podczas tej cyklicznej imprezy organizowanej na terenie Nadleśnictw RDLP w Łodzi: Smardzewice, Spała, Opoczno, Piotrków oraz Brzeziny, będą promować zrównoważoną gospodarkę leśną oraz funkcje ekologiczne i społeczne lasów, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z nich korzyści dla przyrody, społeczeństwa i gospodarki. W 2021 roku zajęcia zostały dofinansowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – dziękujemy!

 

Materiały do pobrania

Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

ORGANIZACJA

ORGANIZACJA

Nadleśnictwo Smardzewice prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwem Smardzewice kieruje Nadleśniczy mgr inż. Marek Dyśko.
Nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu.

Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio: Zastępca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej, Zastępca Nadleśniczego ds. Rozwoju, Inżynier Nadzoru, Główny Księgowy, Sekretarz, Straż Leśna, Stanowisko ds. pracowniczych, Leśny Ośrodek Szkoleniowy " Nagórzyce".

Z-ca Nadleśniczego ds. Gospodarki Leśnej - mgr inż. Mateusz Grabarz odpowiada za całokształt prac związanych z gospodarką leśną z wyłączeniem ochrony lasu, ochrony przyrody oraz łowiectwa.

 

Z-ca Nadleśniczego ds. Rozwoju - dr inż. Marcin Gołębiowski odpowiada za całokształt spraw związanych z ochroną lasu, ochroną przyrody oraz łowiectwem, nadzoruje i odpowiada za prace Działu Administracyjno -  Gospodarczego, działalność Leśnego Ośrodka Szkoleniowego " Nagórzyce" oraz działalność OHZ - Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

Inżynier Nadzoru - mgr inż. Piotr Wosiński sprawuje kontrolę instytucjonalną, polegającą na sprawdzeniu prawidłowości wykonywanych przez leśniczych zadań, jak również prowadzi kontrolę BHP.

Posterunek Straży Leśnej zajmuje się zwalczaniem szkodnictwa leśnego - kradzieży drewna oraz kłusownictwa.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi wszystkie prace z zakresu:

 • hodowli lasu,
 • szkółkarstwa i nasiennictwa,
 • pozyskania,
 • gospodarki łowieckiej,
 • marketingu,
 • ochrony przyrody,
 • ochrony lasu,
 • nadzoru nad Lasami Prywatnymi,
 • ochrony przeciwpożarowej,
 • stanu posiadania.

Dział Administracyjno-Gospodarczy kierowany jest przez Sekretarza biura Nadleśnictwa. Dział ten prowadzi sprawy inwestycyjne, remontowe, konserwacyjne budynków, obiektów budowlanych, dróg i urządzeń melioracyjnych, transport, gospodarkę łąkowo – rolną oraz zajmuje się obsługą biura nadleśnictwa.

Stanowisko do spraw Pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Dział Finansowo-Księgowy kierowany przez Głównego Księgowego, prowadzi wszelkie sprawy z działu finansowo - księgowego.

Strukturę Nadleśnictwa Smardzewice oprócz biura stanowią również:

 1. Leśnictwa.
 2. Szkółka "IŁKI"
 3. Ośrodek Hodowli Zwierzyny, kierowany przez leśniczego do spraw łowieckich.

Leśniczowie zajmują się wszelkimi sprawami związanymi z gospodarką leśną, a więc sadzeniem lasu, pielęgnacją upraw, zabiegami pielęgnacyjnymi starszych drzewostanów, ścinką drzew, wywozem drewna, ochroną lasu, a także detaliczną sprzedażą drewna w kancelariach leśnictw.