Widok zawartości stron Widok zawartości stron

rajd " Patyczaków"

Nadleśnictwo Smardzewice (RDLP w Łodzi) oraz Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich chętnych na Rajdy „Patyczaków” Nordic Walking. To cykl 8 spacerów pod okiem profesjonalnego instruktora po lasach Nadleśnictwa Smardzewice i nie tylko – zabierzemy Was za każdym razem w inne miejsce, a leśnik zdradzi inną tajemnicę lasu! Chodźcie z nami!

Zapewniamy:

 • przejazd na miejsce spaceru autokarem (chodzić będziemy na terenie Nadleśnictw: Smardzewice, Spała, Opoczno, Piotrków oraz Brzeziny)
 • profesjonalnego instruktora nordic walking i gawędę leśnika
 • możliwość wypożyczenia regulowanych kijków
 • organizację ogniska i gimnastykę rekreacyjną

Co trzeba zrobić?

Zapisać się! Na każdy ze spacerów obowiązują zapisy (osobiście lub e-mailowo: kontakt@mck-tm.pl) oraz wpłata wpisowego w wysokości 15 zł w kasie MCK, pl. Kościuszki 18. Na pierwszy spacer zapisy do 24.03.2021.

Na Rajdy „Patyczaków” zapraszamy szczególnie Seniorów, ale także wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku na łonie natury. Tymi działaniami chcemy Was zmobilizować, promować zdrową i aktywną formę wypoczynku wśród pięknych zakątków lasów środkowej Polski. W obecnej sytuacji nasze spacery to także okazja do bezpiecznego spotkania na łonie natury, ponadpokoleniowej integracji, wyjścia z domu dalej niż do sklepu – zachęcajcie do aktywności swoje Mamy i Babcie, Ojców i Dziadków! Sami też się nie obijajcie ;) dajcie przykład!

Jeżeli nie jesteś objęty kwarantanną – oficjalne komunikaty nie zabraniają wychodzenia na zewnątrz, korzystania z leczniczych właściwości lasów! Nie obawiaj się maszerować z nami! A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia – odpuść, dołączysz do nas następnym razem.

 

 

Osoba do kontaktu:

Izabela Piotrowska - MCK

e-mail: izapio7@wp.pl

Telefon: 44/ 712 23 69, tel. kom. 504 068 149

Szczegółowy plan I Rajdu „Patyczaków” Nordic Walking (27 marca 2021)

 • 08:30 Zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej
 • Od 08:45 do 09:30 Przejazd na miejsce startu Rajdu „Patyczaków”
 • 09:30 – 09:50 Rozgrzewka, przypomnienie prawidłowej techniki marszu
 • Marsz wśród lasów Nadleśnictwa Smardzewice
 • Kilka przystanków urozmaiconych gawędą leśnika o lesie i jego mieszkańcach
 • Konkurs wiedzy o Lasach Państwowych oraz lesie
 • 13:00 Przejazd na miejsce ogniska przy siedzibie Nadleśnictwa Smardzewice
 • 14:00 Integracja rekreacyjna
 • ok. 15:00 Zakończenie spotkania

Nadleśnictwo Smardzewice oraz Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, podczas tej cyklicznej imprezy organizowanej na terenie Nadleśnictw RDLP w Łodzi: Smardzewice, Spała, Opoczno, Piotrków oraz Brzeziny, będą promować zrównoważoną gospodarkę leśną oraz funkcje ekologiczne i społeczne lasów, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z nich korzyści dla przyrody, społeczeństwa i gospodarki. W 2021 roku zajęcia zostały dofinansowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – dziękujemy!

 

Materiały do pobrania

Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Smardzewice zarządza gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 16246 ha, podzielonymi na dwa obręby leśne: Błogie i Smardzewice oraz 12 leśnictw: Trzebiatów, Małe Końskie, Prucheńsko, Jaksonek, Taraska, Giełzów, Brzustów, Sługocice, Tomaszów, Swolszewice, Dąbrowa, Twarda.

Ochrona przeciwpożarowa

 

Lasy Nadleśnictwa Smardzewice zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego lasu określanej na podstawie częstotliwości występowania pożarów, warunków drzewostanowych i klimatycznych, jak również czynników antropogenicznych.

Nadleśnictwo Smardzewice zaliczone zostało do strefy prognostycznej 6_C.

Mapa zagrożenia pożarowego

Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny (PAD) skąd prowadzony jest monitoring terenów leśnych zlokalizowany jest w Leśnictwie Giełzów.

Kontakt telefoniczny z PAD:

tel. stacjonarny: (44) 754-19-04,  

tel. komórkowy: 536-997-563,

radiotelefon o kryptonimie Łódź 1-27-20.

W okresie letnim tereny Nadleśnictwa ze względu na liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz rekreacyjne są oblegane przez turystów. Wzmożona penetracja terenów leśnych oraz nieostrożność osób przebywających w lesie stanowi jeden z głównych powodów powstania pożarów. Częstą przyczyną powstawania pożarów na terenie Nadleśnictwa jest także wypalanie traw w okresie wiosennym oraz zagrożenie ze strony transportu kolejowego.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Smardzewice obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godz. 900 będzie niższa od 10%.

W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu Nadleśnictwo podejmuje corocznie szereg czynności, które mają za zadanie zmniejszyć częstotliwość występowania pożarów tj.:

- odnowienie i uporządkowanie pasów przeciwpożarowych,

- zapewnienie przejezdności dróg pożarowych,

- informowanie oraz edukacja społeczeństwa,

- dyżury pełnione przez upoważnionych pracowników Służby Leśnej,

- patrole przeciwpożarowe zmierzające do wykrywania pożarów i gaszenia ich w zarodku oraz nadzoru nad bezpiecznym zachowaniem osób przebywających w lesie.

 

Pamiętaj, że szkody powodowane przez pożary w lasach są niewymierne.

W razie zauważenia pożaru zawsze informuj odpowiednie służby.
Zadzwoń na 998 lub 112.
Może jesteś jedyną osobą, która widzi zagrożenie.