UŻYTKOWANIE UŻYTKOWANIE

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Etat cięć w przypadku Nadleśnictwa Smardzewice wynosi 871834 m3 netto, w tym:

 • użytki rębne – 496933 m3 netto

 • użytki przedrębne (pow. 7498,01 ha) – 374901 m3 netto

 • pielęgnowanie lasy w zabiegach trzebieżowych – 9414,98 ha

 • Coraz większa mechanizacja prac leśnych powoduje, że niektóre zabiegi muszą być przystosowane pod jej potrzeby i wymagania (np.: dodatkowe szlaki zrywkowe, większe składnice do zrywki drewna itp.).

 • W wyniku wylesiania powierzchni pod kopalnie piasków kwarcowych (TKSM Biała Góra i Kopalnia Grudzeń Las) co  roku pozyskujemy ok. 1000 m3 drewna nie wchodzącego w etat miąższościowy Nadleśnictwa.

  Dominującymi gatunkami lasotwórczymi są: sosna, dąb, olsza, brzoza i modrzew.

  Udział siedliskowych typów lasu i strukturę wiekową prezentują poniższe wykresy.

   

  W użytkowaniu lasu dominują rębnie zupełne i częściowe(IB i IIIA), a na siedliskach żyźniejszych (IIIB i IIA oraz IVD). Pozyskane drewno sprzedawane jest loco las, czyli po ścięciu drewno zrywane jest do najbliższych dróg wywozowych, skąd odbierane jest przez tartaki, zakłady płyt wiórowych, firmy produkujące palety i zakłady celulozowo-papiernicze oraz mniejsze zakłady stolarskie, a stamtąd w postaci gotowych wyrobów do naszych domów. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.

  Całokształt użytkowania lasu w naszym nadleśnictwie ma na celu prowadzenie stałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w celu zachowania jej trwałości i ciągłości dla kolejnych pokoleń ludzkich.