Widok zawartości stron Widok zawartości stron

rajd " Patyczaków"

Nadleśnictwo Smardzewice (RDLP w Łodzi) oraz Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają wszystkich chętnych na Rajdy „Patyczaków” Nordic Walking. To cykl 8 spacerów pod okiem profesjonalnego instruktora po lasach Nadleśnictwa Smardzewice i nie tylko – zabierzemy Was za każdym razem w inne miejsce, a leśnik zdradzi inną tajemnicę lasu! Chodźcie z nami!

Zapewniamy:

 • przejazd na miejsce spaceru autokarem (chodzić będziemy na terenie Nadleśnictw: Smardzewice, Spała, Opoczno, Piotrków oraz Brzeziny)
 • profesjonalnego instruktora nordic walking i gawędę leśnika
 • możliwość wypożyczenia regulowanych kijków
 • organizację ogniska i gimnastykę rekreacyjną

Co trzeba zrobić?

Zapisać się! Na każdy ze spacerów obowiązują zapisy (osobiście lub e-mailowo: kontakt@mck-tm.pl) oraz wpłata wpisowego w wysokości 15 zł w kasie MCK, pl. Kościuszki 18. Na pierwszy spacer zapisy do 24.03.2021.

Na Rajdy „Patyczaków” zapraszamy szczególnie Seniorów, ale także wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku na łonie natury. Tymi działaniami chcemy Was zmobilizować, promować zdrową i aktywną formę wypoczynku wśród pięknych zakątków lasów środkowej Polski. W obecnej sytuacji nasze spacery to także okazja do bezpiecznego spotkania na łonie natury, ponadpokoleniowej integracji, wyjścia z domu dalej niż do sklepu – zachęcajcie do aktywności swoje Mamy i Babcie, Ojców i Dziadków! Sami też się nie obijajcie ;) dajcie przykład!

Jeżeli nie jesteś objęty kwarantanną – oficjalne komunikaty nie zabraniają wychodzenia na zewnątrz, korzystania z leczniczych właściwości lasów! Nie obawiaj się maszerować z nami! A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia – odpuść, dołączysz do nas następnym razem.

 

 

Osoba do kontaktu:

Izabela Piotrowska - MCK

e-mail: izapio7@wp.pl

Telefon: 44/ 712 23 69, tel. kom. 504 068 149

Szczegółowy plan I Rajdu „Patyczaków” Nordic Walking (27 marca 2021)

 • 08:30 Zbiórka uczestników na parkingu przy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej
 • Od 08:45 do 09:30 Przejazd na miejsce startu Rajdu „Patyczaków”
 • 09:30 – 09:50 Rozgrzewka, przypomnienie prawidłowej techniki marszu
 • Marsz wśród lasów Nadleśnictwa Smardzewice
 • Kilka przystanków urozmaiconych gawędą leśnika o lesie i jego mieszkańcach
 • Konkurs wiedzy o Lasach Państwowych oraz lesie
 • 13:00 Przejazd na miejsce ogniska przy siedzibie Nadleśnictwa Smardzewice
 • 14:00 Integracja rekreacyjna
 • ok. 15:00 Zakończenie spotkania

Nadleśnictwo Smardzewice oraz Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, podczas tej cyklicznej imprezy organizowanej na terenie Nadleśnictw RDLP w Łodzi: Smardzewice, Spała, Opoczno, Piotrków oraz Brzeziny, będą promować zrównoważoną gospodarkę leśną oraz funkcje ekologiczne i społeczne lasów, ze szczególnym uwzględnieniem płynących z nich korzyści dla przyrody, społeczeństwa i gospodarki. W 2021 roku zajęcia zostały dofinansowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych – dziękujemy!

 

Materiały do pobrania

Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

POŁOŻENIE

POŁOŻENIE

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2001) Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Dziale Wyżyn Południowopolskich (C), Krainie Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich (1), Okręgu Radomszczańsko-Tomaszowskim (4), Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (2), Okręgu Wzgórz Opoczyńsko-Łopuszańskich (6). Część obrębu Smardzewice położone jest w: Dziale Mazowiecko-Poleskim (E), Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej (3), Podkrainie Radomskiej (b), Okręgu Puszczy Pilickiej (6).

Nadleśnictwo Smardzewice jest jednym z dziewiętnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Nadleśnictwo położone jest w województwie łódzkim, na obszarze trzech powiatów (tomaszowskiego, opoczyńskiego i piotrkowskiego), ośmiu gmin i dwóch miast. Ogólna powierzchnia gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Smardzewice wynosi 16 246,64 ha.

 

Największa część nadleśnictwa położona jest w powiecie tomaszowskim, na terenie gmin: Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki i miasta Tomaszów Mazowiecki. Część południowo-wschodnia nadleśnictwa położona jest w powiecie opoczyńskim na terenie gmin: Mniszków, Opoczno, Paradyż, Sławno. Najmniejsza część nadleśnictwa położona jest na terenie powiatu piotrkowskiego w gminach Wolbórz i Aleksandrów oraz mieście Sulejów.

Według podziału przyrodniczo-leśnego, uwzględniającego ekologiczne i fizjograficzne elementy przyrody i krajobrazu (Trampler i in. 1990), obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Smardzewice położony jest w Krainie Małopolskiej (VI), w Dzielnicy Łódzko-Opoczyńskiej (1), mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim (b). Niewielki północny fragment obrębu Smardzewice leży w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (IV), Dzielnicy Równiny Warszawsko-Kutnowskiej (3) Mezoregionie Równiny Kutnowsko-Błońskiej (b). Zdecydowana większość powierzchni nadleśnictwa położona jest w mezoregionie Piotrkowsko-Opoczyńskim.

Pod względem podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2001) Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Dziale Wyżyn Południowopolskich (C), Krainie Wysoczyzn Łódzko-Wieluńskich (1), Okręgu Radomszczańsko-Tomaszowskim (4), Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich (2), Okręgu Wzgórz Opoczyńsko-Łopuszańskich (6). Część obrębu Smardzewice położone jest w: Dziale Mazowiecko-Poleskim (E), Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej (3), Podkrainie Radomskiej (b), Okręgu Puszczy Pilickiej (6).

Według stosowanego obecnie podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego (2002), Nadleśnictwo Smardzewice położone jest w: Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), Podprowincji Nizin Środkowopolskich (318), Makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich (318.8), Mezoregionach: Równiny Piotrkowskiej (318.84) i Doliny Białobrzeskiej (318.85), oraz Prowincji Wyżyn Polskich (34), Podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342), Makroregionie Wyżyny Przedborskiej (342.1), Mezoregionach: Doliny Sulejowskiej (342.111) i Wzgórz Opoczyńskich (342.12).

 (źródło: Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Smardzewice).